Medicijnplanten

Eeuwenoud is het ....

Het gebruik van heilige medicijnplanten.

 

Ik doel even niet op planten die gebruikt worden in de homeopathie, maar planten die al eeuwen ingezet worden ter ondersteuning van transformatie- en bewustzijnswerk. Planten met het vermogen voor diepgaande processen en inzichten. Planten met een hoge intelligentie en energiefrequentie die je precies geven wat je op zielsniveau op dit moment nodig hebt.

Voor mij persoonlijk hebben deze sacramenten mijn leven in positieve zin volledig veranderd. Sinds 2009 heb ik, in samenwerking met De Gewijde Reis, vele mensen mogen begeleiden in deze bijzondere zoektocht naar essentie die veel verder gaat dan de reguliere therapievormen. Ik werk met de planten ayahuasca en huachuma (San Pedro).